Jezelf iets wijsmaken

Jezelf iets wijsmaken. We kunnen onszelf heel veel wijs maken, zoveel wijsmaken dat we daar persoonlijk door groeien en ons voordeel mee kunnen doen. We kunnen onszelf ook dingen wijsmaken die voorbij gaan aan de realiteit en we juist onze groei door ondermijnen en tegenhouden.

Hoe moet je dit zien. Als je jezelf ontwikkelt, fijne diepgaande gesprekken voert met anderen, of door het regelmatig lezen van boeken, workshops volgt of een studie, maak je jezelf wijs en wijzer. Als je in gedachten dingen tegen jezelf zegt, waardoor je jezelf stilzet, omdat je graag iets wilt en daar op gaat zitten wachten. Als je iets kwijt bent geraakt en hoopt dat het weer terugkomt, dan maak je jezelf ook iets wijs.

Alleen aan deze wijsheid heb je niet zoveel, want door te wachten op iets, door te hopen dat iets weer terugkomt, zet je jezelf stil. Je groeit niet en je wijsheid neemt er juist door af. Want je gedachten zijn met iets bezig dat zinloos is en niets oplevert. Je gedachten geven aandacht aan iets waardoor jij jezelf aan het wijsmaken bent dat je niet verder kunt met je eigen leven, zolang het leven niet weer bij het oude is.

Iedereen die zichzelf iets wijsmaakt en zichzelf daarmee te kort doet, komt op een gegeven moment zichzelf tegen. Het leven is niet bedoeld om stil te staan en te wachten. Het leven is bedoeld om te leven. Geen enkel mens word blij en gelukkig als die de bezieling van het leven mist en dat gebeurt als je jezelf iets wijsmaakt waar je door gaat stilstaan.

Wachten op, hopen op, vergt geduld. Dat houd je alleen vol als je weet dat datgene waarop je op wacht er ook echt gaat komen, dan werk je ergens naartoe en dat geeft bezieling. Ergens op wachten en geduld voor opbrengen, niet wetende of het er ooit komen gaat, daarmee haalt de mens de verbinding met zichzelf weg. Datgene wat je jezelf wijs hebt gemaakt, gaat een eigen leven leiden en dat leidt jou op dat moment.

Je leidt jezelf niet meer, met gevolg dat je elke dag een stukje van je leven, je spontaniteit, je vreugde er door inlevert. Velen zijn dan ten einde raad en zoeken hulp in de spirituele wereld, hopende daar de verlossende antwoorden te vinden, waar ze even op kunnen teren en zich weer voor even verbonden voelen met zichzelf. Direct ervaren ze dan meer rust, meer energie, maar aangezien de gedachten die hun iets wijsmaken zo sterk zijn, verdwijnt de rust, de vreugde ook weer snel.

De betere paragnosten en mediums zullen het niet alleen bij een toekomstvoorspelling laten, die zijn zich er van bewust, de cliënt hiermee te kort te doen. Die zullen de cliënt ook handvatten en inzichten meegeven om te stoppen met jezelf iets wijs te maken. De betere mediums en paragnosten zijn begaan met hun cliënten, willen het beste voor ze. Weten ook dat een cliënt vastzit in overtuigingen en het hun taak is, de cliënt deze in te laten zien.

Sterker nog, het is een noodzaak, het gaat hier om iets kostbaars, een mensenleven, die weliswaar zichzelf te kort doet, maar desalniettemin hulp nodig heeft. De betere paragnosten en mediums zijn zich hier terdege van bewust en bieden dit ook als extra.

Door hun bijzonder gaven en het kunnen bieden van extra ondersteuning zoeken de cliënten deze online mediums en online paragnosten vaker op. Ze voelen dat de gesprekken hun iets opleveren. Ze zien in dat ze hun eigen leven aan het beperken zijn en met kleine stapjes gaan ze vooruit door de goede, zinvolle gesprekken met de beste mediums van Mediumchat4all.

Medium Claire
 
Datum: 23-05-'19

Terug naar overzicht