Paranormale wereld

De paranormale wereld is de ongeziene wereld die paralel loopt naast onze fysieke wereld. Het is de wereld waar gidsen, entiteiten en geesten zich bevinden. Gidsen zijn onze begeleiders vanaf onze geboorte en wie weet al wel ver daarvoor. Hun doel is ons begeleiden en ondersteunen en ons bijstaan op het pad van transformatie. Soms zie je dat gidsen je beschermen op cruciale momenten van je leven. Bijvoorbeeld bij een ziekte of een ongeval. Soms praten mensen over verschijningen die hen rust inspraken en die er later niet meer bleken te zijn. Zij waren plotseling verdwenen. Dat is een typisch voorbeeld van gidsverschijningen. Ook in meditaties kunnen gidsen tot ons spreken en ons bijstaan. Voor wie wel eens gemediteerd heeft of in trance is geweest kent het misschien wel. Dat moment dat je totaal in stilte bent met een focus en ineens is het daar, een antwoord op een vraagstuk.

Geesten worden soms in huizen gezien en op bijvoorbeeld foto's. Dan zijn mediums en paragnosten in staat een verschijning waar te nemen aan de hand van de foto. Of bijvoorbeeld met behulp van een hulpmiddel zoals sieraden. Soms kun je foto's insturen voor je belt met een mediums en paragnosten zodat zij van tevoren even kunnen zien naar het plaatje waarbij de indruk van de situatie plus de boodschap zomaar kan opkomen op het netvlies van een medium of paragnost. Niet alle geesten zijn van vriendelijke aard. Zoals we wel kennen van films zijn er ook kwade geesten of geesten die niet uit huizen van mensen willen vertrekken. Dan dient er een reiniging plaats te vinden. Dan is een telefonische sessie met hulp niet voldoende. Toch kunnen onze onze mediums en paragnosten je wel alvast een idee geven van hetgeen er zich afspeelt in je woning en je alvast vertellen wat handig is om te doen en wat vooral niet.

Entiteiten zijn mensen die overleden zijn en zijn overgegaan naar de paranormale wereld. Zij hebben geen lichaam meer maar kunnen om verschillende redenen soms wel in huizen blijven. Of bij mensen. Soms is er iets dat nog speelt of is iets nog niet af. Soms ook worden zij vastgehouden door het verdriet van de achterblijvers. Dat zijn heftige situaties die ook zeer emotionele processen met zich mee brengen. Wij zijn ons daar als mediums en paragnosten ernstig van bewust. Wij proberen om daar in hoge mate rekening mee te houden. Toch lukt dat niet altijd en is het niet altijd te voorkomen. Soms ook komen er tijdens een consult meer mensen door die ook nog iets te vertellen hebben.

Zomaar een aantal dingen waarvan je je bewust moet zijn voordat je ons belt. Er is niet een consult hetzelfde. Ook jouw gevoelens zijn uniek en vragen een persoonlijke begeleiding. Daar zetten wij ons voor in. De paranormale wereld is er een waar wij nauwgezet mee samen werken. Zij brengen boodschappen. Inzicht, advies en antwoorden of gevoelens over. Ook kunnen zij waarheden geven die moeilijk zijn. Louterend, verheffend, maar niet altijd gemakkelijk. Toch is het onze inzet, ons streven om de waarheid, hoe moeilijk ook door te geven. Maar dan wel op een liefdevolle wijze. Met handvaten en instrumenten waar je weer mee aan de slag kunt. Om jezelf op een hoger plan te brengen. Om je te verheffen. Zodat jij komt waar wij zijn en zodat ons bewustzijn als samenspel weer groeit. Collectief, samen, omdat samen mooier is. Hopend dat jij op een dag van hetzelfde uitzicht geniet als wij.

Ook is het mogelijk dat jij ook heldere gaven hebt en dat je net als wij een contact hebt met de paranormale wereld. Ook daarvoor zal ons team van mediums en paragnosten er voor u zijn. 
Datum: 21-11-'16

Terug naar overzicht